شماره تماس
333 25 334 026
334 25 334 026
آدرس
کرج ، مهرشهر بلوار شهرداری بین خیابان ۲۰۵ و۲۰۷
ساعت کاری
شنبه الی پنجشنبه
10:00 الی 18:00